Katres

Katres Česko – špecialista na sušenie dreva

www.katres.cz

Katres – rozumieme sušeniu dreva

Cesta k finálnemu produktu vedie po poreze cez sušenie, parenie alebo sterilizáciu dreva. Produkty firmy Katres sú vyrábané na základe viac ako 20-ročných skúseností so sušením dreva. Katres je progresívne sa rozvíjajúca firma nielen v európskom priestore, ale na celom svete.

Deň nábytkárskych technológií dňa 19. júna 2018 od 9:00 do 16:00 hod v Bratislave. Viac INFO
Hello. Add your message here.