Katres

Katres Česko – špecialista na sušenie dreva

www.katres.cz

Katres – rozumieme sušeniu dreva

Cesta k finálnemu produktu vedie po poreze cez sušenie, parenie alebo sterilizáciu dreva. Produkty firmy Katres sú vyrábané na základe viac ako 20-ročných skúseností so sušením dreva. Katres je progresívne sa rozvíjajúca firma nielen v európskom priestore, ale na celom svete.

Pozvánka na seminár Sušenie dreva a nové trendy v konštrukcií a riadení. Teória v praxi v Žiline dňa 29. mája 2018 od 09:00 hod. Pozvánka v PDF
Hello. Add your message here.