Sušenie

Sušiarne reziva a pilín, sterilizačné komory