Školy a vzdelávanie

Školy a vzdelávaniePodpora vzdelávania má vo firme KRÁL vysokú prioritu. Či už sa jedná o vzdelávanie našich zákazníkov v oblasti produktov, technologických riešení alebo vzdelávanie obslužného personálu.

Veľký význam dávame vzdelávaniu študentov – budúcich majiteľov, manažérov a operátorov v drevospracujúcom priemysle. Rozsiahly program seminárov, tematických dní a výstav organizovaných v našom Technologickom centre, u našich zákazníkov alebo priamo vo výrobných podnikoch našich partnerov sprostredkúva najnovšie trendy v oblasti opracovania dreva a stavia sľubné základy v našej branži do budúcnosti.

Chcem vedieť viac


Deň nábytkárskych technológií dňa 19. júna 2018 od 9:00 do 16:00 hod v Bratislave. Viac INFO
Hello. Add your message here.