Mechanizácia Weinig

Zvýšenie výkonu hobľovania WEINIG

Mať kvalitnú a rýchlu štvorstránku je jedna vec, a dostať z nej reálne maximálny výkon vec druhá.
Ak dokážeme výbavou stroja – posuvným aparátom, kombináciou hriadeľov, nástrojmi – dosiahnuť požadovanú kvalitu pri vysokých rýchlostiach posuvu, ešte to neznamená, že sa dá na 100 % tento potenciál využiť.  V praxi je vysoký výkon stroja iba časťou cesty k celkovému výkonu. Ten totiž do veľkej miery ovplyvňuje obsluha stroja a to tým, ako rýchlo dokáže stroj zásobovať drevom. Iba pri dávkovaní čelo/čelo vieme hovoriť o efektívnom využití stroja.
Predstavte si, že Váš WEINIG je schopný dosiahnuť dostatočne kvalitné opracovanie pri rýchlosti posuvu 20 m/min. Ak sú Vaše dielce dlhé 40 cm, tak za minútu ich musí z palety odobrať  a do stroja vložiť 50. Koľko z 360 minút čistého výrobného času je schopný to plniť?
WEINIG má niekoľko systémov, ktoré Vám pomôžu zásobovať stroj tak rýchlo, aby ste využili jeho potenciál.
Najjednoduchším systémom je výškový zásobník, ako napr. EM 100. Obsluha z palety neberie kus po kuse, ale  celý stĺpec dielcov, ktoré na seba naukladá a zásobník si automaticky berie kus po kuse a dávkuje ich do stroja. Tento systém je vhodný hlavne pre krátke dielce a posuvné rýchlosti do 30 m/min. Predpokladom spoľahlivého fungovania je minimalizácia krivosti a točitosti dielcov.

 

Alternatívou pre krátke kusy je pásový podávač EM 150, ktorý pozostáva s dávkovacieho pásu a posuvnej jednotky. Obsluha – môžu byť aj dvaja oproti sebe stojaci pracovníci – dávkuje na pás dielce. Pokiaľ to hobľovací stroj dovoľuje, dĺžky začínajú od 150 mm. Podávací mechanizmus na konci pásu potom zabezpečuje dorazenie dielcov na zrovnávacie pravítko a spoľahlivé podávanie do stroja. Toto riešenie je ideálne pre výrobcov napájaného dreva z tvrdých drevín.

 

Posledný štandardný spôsob automatizovaného podávania je horizontálny zásobník. Tu obsluha alebo nejaký typ manipulátora uloží vrstvu dosiek vedľa seba na reťazové dráhy, ktoré priečnym smerom posúvajú drevo ku stroju. Potom akcelerátor berie dosku po doske a dávkuje ju do stroj v pozdĺžnom smere.

Nie vždy je úplne jednoznačné, aký typ podávača WEINIG je pre Vás najvhodnejší. Preto využite naše technické poradenstvo a spoločne nájdeme ten vhodný typ.

 

Martin Kačerík

 

 

Napíšte nám

telefonickyemailom