Stroje Weinig

WEINIG NEMECKO: RIEŠENIA A PRODUKTY ZAMERANÉ NA BUDÚCNOSŤ – SVETOVÝ ROZMER

www.weinig.com

Či sa jedná o rezanie, profilovanie, opracovanie čiel, lepenie alebo vŕtanie – skupina WEINIG tu je pre Vás so špičkovými a pokrokovými riešeniami na opracovanie masívneho dreva a drevených kompozitov. Pre výkonné a efektívne strojné zariadenia na jednej strane, ako aj pre inovatívne služby alebo na mieru šité projekty na strane druhej. Maximum kvality a hospodárnosti zabezpečuje rozhodujúci náskok pred svetovou konkurenciou pre našich partnerov a zákazníkov zo širokých radov remeselníkov aj priemyslu.

  • – 100 % kvalita
  • – 100 % spoľahlivosť
  • – 100 % poradenstvo
  • – 100 % servis
  • – 100 % od A po Z


WEINIG

Optimálne a produktívne riešenia, ktoré posilnia Vašu pozíciu medzi konkurenciou.

Hobľovacie a profilovacie stroje sú konštruované na pozdĺžne opracovanie produktov z masívneho dreva, aglomerovaných materiálov ako MDF, drevotriesky, prípadne umelej hmoty a hliníka. Na jeden prechod sa drevo môže ohobľovať, profilovať alebo rozdeliť, Množstvo kombinácií hriadeľov, použitie univerzálneho hriadeľa, rozmietacej jednotky a pílových stojanov, robia možnosti využitia týchto strojov takmer bezhraničnými. Weinig AG je nesporne lídrom na svetovom trhu v oblasti hobľovania a profilovania. Kombináciou skúseností a inovácií udáva tempo a nové možnosti v tomto segmente. Súčasťou výrobného programu a komplexného riešenia pre zákazníkov sú brúsky nástrojov Rondamat, zariadenia na meranie nástrojov a drevoobrábacie nástroje.

RAIMANN LINE

Výkonne a spoľahlivo optimalizujte svoju výťaž. Pozdĺžne rezanie, všeobecne nazývané rozmietanie, tvorí spoločne s priečnym krátením prvú operáciu v každom spracovaní masívneho dreva.

LUXSCAN LINE

Skenovacie systémy: Na jeden pohľad zistia všetko V modernom spracovaní dreva sa vo veľkej miere začínajú stavať linky s vysokým výkonom už v oblasti výroby prírezov. Ťažiskom takéhoto integrovaného systému je skener, ktorý bleskovo rozpozná všetky relevantné údaje o dreve, ako napríklad rozmery, hrče alebo trhliny. Pri plnej rýchlosti zásobuje týmito údajmi rozmietacie alebo skracovacie píly, prípadne triediace linky.

GRECON LINE

Linky na dĺžkové nadpájanie Grecon Line: Najrýchlejšia cesta k vyššiemu zhodnoteniu dreva. Už 30 rokov je v tejto oblasti jednotkou na svetovom trhu. Technológie Grecon Line sú nastavené na najvyššiu presnosť, to znamená najnižšie nadmiery, straty na dreve a prevádzkové náklady. Pokrýva oblasti výroby nábytkových polotovarov, škárovky, okenných hranolov a lepených nosníkov.

DIMTER LINE

Automatické optimalizačné píly a lisy na škárovku Dimter Line: Potenciál pre vyšší výkon, viac pridanej hodnoty, úspora nákladov a zisk. Kde sa spracúva drevo, tam sa aj kráti. Často ručne. Viac ako polstoročná história vývoja automatických skracovacích píl, svetová No.1 v tejto oblasti. Zvýšte pridanú hodnotu Vašim produktom lepením. Popri pílach určujeme dimenzie aj v oblasti lepenia – škárovky, hranoly, špeciálne produkty. Aj to je Dimter Line.

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

Systémové riešenia: Váš kľúč k funkčne zladenej a výkonnej výrobnej linke.

Spájame celé know-how našich obchodných partnerov do kompletného a na Vaše požiadavky presne šitého riešenia. Naplánujeme pre Vás kompletnú výrobnú linku a postup, aby ste dosiahli spoľahlivú, energeticky efektívnu, hospodárnu a bezpečnú výrobu zodpovedajúcu požadovanej výkonovej triede, príp. výške investície.

U nás máte všetko z jednej ruky – od prvého návrhu cez plánovanie linky až pod dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky. Rozvíjame nápady pre Vaše zámery: plánujeme, vysvetľujeme, optimalizujeme, spájame, koordinujeme, realizujeme, kontrolujeme a sprevádzame.