Spoločnosť Král s.r.o.

so sídlom v Žiline bola založená v roku 1992 a tento rok oslavujeme už 30. výročie nášho pôsobenia. Hlavným obchodným zameraním je predaj a servis drevoobrábacích a nábytkárskych technológií od špičkových svetových výrobcov. Sme autorizovaným partnerom skupiny WEINIG, ktorá je svetovým lídrom v oblasti technológií na opracovanie masívneho dreva a výrobcov HOLZ-HER, MARTIN a ROBLAND, dodávateľov strojov na spracovanie veľkoplošných materiálov. Portfólio technológií pre opracovanie masívneho dreva dopĺňajú spoločnosti Katres, Friulmac, Bruks, Untha.

Poskytujeme pokrokové a efektívne riešenia pre drevospracujúce firmy. Pomáhame zavádzať automatizáciu a mechanizáciu do výrobných procesov. Uplatňujeme aktívny prístup k servisným službám, ktoré umožňujú našim klientom prijímať efektívne rozhodnutia, pomáhajú im presadiť sa na domácich aj svetových trhoch a chránia výrobu pred možnými stratami. Od firmy KRÁL dostanete všetko, čo robí vašu výrobu efektívnejšou a hospodárnejšou. A všetko bezchybne zladené. Na to stavíme našu česť.

Firma Král s.r.o. ponúka kompletné riešenia v týchto oblastiach:

 • Spracovanie odrezkov, kôry alebo pilín – lisovanie sypkých materiálov z drevovýroby do pevnej brikety
 • Veľký výber z  technológií mechanizácie a softvérových riešení pre okná, dvere, nábytok alebo výrobu ich komponentov
 • Všetko pre drevostavby
 • Lepené drevo – stroje, s ktorými zo zvyškov vyrobíte prvotriedny produkt
 • Technológie pre vybavenie malej stolárskej dielne až po priemyselnú výrobu.
 • Inovácie v obalovom priemysle – palety a obaly
 • Prírezovne, hobľovanie a profilovanie – najvyššia výťaž z dreva produkuje vyššiu hospodárnosť Vašej výroby
 • Základným kameňom kvality Vašich výrobkov  je správne vysušené alebo sterilizované drevo a my vám ponúkame najmodernejšie trendy v oblasti sušenia
 • Customer care – vzdelávanie našich zákazníkov v oblasti produktov, technologických riešení alebo vzdelávanie obslužného personálu.
 • Ponúkame riešenia na opracovanie plastov a hliníka


Etický kódex


 • CIEĽ SPOLOČNOSTI

  Chceme rozvíjať a posilňovať obchodnú pozíciu na slovenskom trhu, kde už dnes zastávame vedúce postavenie v dodávkach strojov a zariadení pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel.

  Našim cieľom je uplatňovať aktívny prístup k servisným službám, ktorý chráni zákazníka pred stratami z možných výpadkov výroby.

 • ÚČELY SPOLOČNOSTI

  Poskytujeme pokrokové a efektívne riešenia pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel. Našim zákazníkom dodávame stroje a technologické linky, ktoré im umožnia presadiť sa v konkurencii na svetových trhoch.

  Pomáhame zavádzať automatizáciu a mechanizáciu výrobných procesov v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle.

  Dodávame dlhodobú perspektívu a možnosť sebarealizácie našim pracovníkom.

 • ETIKA OBCHODOV SPOLOČNOSTI

  Spoločnosť Král s.r.o., Žilina odmieta obchody, ktoré by sa mohli charakterom týkať zbraní, drog a produktov, ktoré škodia životnému prostrediu. Spoločnosť odmieta všetky prístupy k obchodom a ponuky, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • VZŤAH SPOLOČNOSTI S KONKURENCIOU

  V styku s konkurenčnými spoločnosťami vystupuje vždy korektne, dodržuje pravidlá hospodárskej súťaže a riadi sa zásadami obchodnej etiky. Vzájomné rozpory rieši dohodou. Spoločnosť sa nevyjadruje negatívne o inej spoločnosti, ani nepoužíva prostriedky a argumentácie, ktoré by menovite a konkrétne ohrozovali dobré meno spoločnosti.

Partnerské firmyVšeobecné obchodné podmienky
PLATNÉ OD 07.03.2018

Stiahnuť PDF