Organizačná štruktúra


Pavol Král

Pavol Král

Konateľ a spolumajiteľ firmy
vedenie firmy


mobil: +421 903 501 547
direct tel.: 041 7241152

Samuel Faško

Samuel Faško

Konateľ, spolumajiteľ
technické poradenstvo


mobil: +421 903 554 200
direct tel.: 041 7241152

Martin Kačerík

Martin Kačerík

Konateľ, spolumajiteľ
technické poradenstvo


mobil: +421 903 568 048
direct tel.: 041 7241152

Andrej Sýkora

Andrej Sýkora

vedúci servisného centra
náhradné diely, nástroje


mobil: +421 911 409 419
direct tel.: 041 7241152


Ondrej Račko

Ondrej Račko

servisný technik
montáže a servis strojov skupiny
HOLZ HER, MARTIN a ROBLAND

Milan Urbanec

Milan Urbanec

servisný technik
montáže a servis strojov skupiny
WEINIG, MARTIN a ROBLAND

Stanislav Pekný

Stanislav Pekný

servisný technik
montáže a servis strojov skupiny
HOLZ HER, MARTIN a ROBLAND

Dušan Kopčan

Dušan Kopčan

servisný technik
montáže a servis strojov skupiny
WEINIG GROUP


Martina Mráziková

Martina Mráziková

sekretariát, náhradné diely, ekonomický úsek

direct tel.: 041 7241152

Zuzana Simonidesová

Zuzana Simonidesová

marketing, back office, predaj náhradných dielov HOLZ-HER a ROBLAND

mobil: +421 901 750 755