Stroje na hobľovanie a profilovanie

Stroje na hobľovanie a profilovanie

Perfektný povrch dreva, najkratšie prestavovacie časy pre stolárov aj priemysel. Hobľovacie a profilovacie automaty sú konštruované na pozdĺžne opracovanie masívneho dreva a kompozitných materiálov ako MDF, umelá hmota a im podobným materiálom. V jednom prechode môžu byť výrobky ohobľované, profilované alebo rozmietnuté. Posuv cez stroj zabezpečujú početné posuvné valce.
Veľká rozmanitosť usporiadania hriadeľov a nasadenie univerzálnych a rozmietacích hriadeľov robí možnosti nasadenia týchto strojov prakticky neobmedzené! WEINIG je nesporne líder na trhu, ak sa jedná o hobľovacie a profilovacie stroje a stavia latku stále vyššie, pokiaľ sa jedná o kombináciu skúseností a inovácií.
Všetky stroje je možno optimálne vybaviť pre každú individuálnu požiadavku. Zároveň WEINIG dodáva všetko, čo súvisí s hobľovaním a profilovaním, počnúc nástrojmi, cez ich meranie, ostrenie až po automatizáciu.