Na základe Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok sme dodávali naše stroje Robland a olepovačku HolzHer do Stredného odborného učilišťa v Kežmarku.

Citujeme z Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok:

Dlhodobo vysoká nezamestnanosť v okrese Kežmarok bola spôsobená špecifickými
okresnými faktormi a dopadmi minulej centrálnej hospodárskej politiky a sociálnej
politiky, inštitucionálnych nastavení a vývoja na globálnych a lokálnych trhoch. Medzi
špecifické okresné faktory patrí hlavne nedostatočne rozvinutá infraštruktúra regiónu,
nízka kvalifikácia pracovnej sily, odchod mladej kvalifikovanej sily z okresu
a nevyhovujúca štruktúra regionálneho školstva. V okrese nie sú primerané podmienky
na vytváranie pracovných miest menšími podnikmi a podnikmi, ktoré by sa mali
podieľať na rozvoji pôdohospodárstva v nadväznosti na cestovný ruch. Navyše, kvôli
nedostatočnej koordinácii a nedostatočnému plánovaniu a podpore regionálneho
rozvoja, okres Kežmarok nevyužíva v plnej miere svoj hospodársky, prírodný
a kultúrny potenciál, ako ani potenciál územnej spolupráce v regióne.

Dúfame, že aj našim prispením sa situácia v tomto regióne pomaly zmení.

VIDEO: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/118750#
od 00:34:54 min

 

Napíšte nám

telefonickyemailom