6.08.2015
|

Podpísanie zmluvy o spolupráci s IKEA – potvrdenie transparentnosti

V týchto dňoch naša spoločnosť Král s.r.o., Žilina podpísala IKEA “IWAY štandard – minimálne požiadavky na životné prostredie, sociálne a pracovné podmienky pri nákupe výrobkov, materiálov a služieb”.

Sme pyšní na to, že môžeme bez akýchkoľvek pochybností podpísať takýto závažný dokument.

Vyberáme z obsahu dokumentu:

Obchodná etika
Hodnoty ako dôvera, integrita a čestnosť sú základom pre IWAY, a sú kľúčovými pre jeho trvalú implementáciu. Na tomto základe staviame vzťahy, a prostredníctvom trvalého rešpektovania týchto hodnôt sa budú vzájomne upevňovať.
Je dôležité, aby všetci Spolupracovníci IKEA a externí obchodní partneri si boli vedomí postoja IKEA ku korupcii a k jej prevencii. Tieto princípy sú zakotvené v IKEA GROUP Politike a v Štandarde na prevenciu korupcie, ktoré sú ďalej komunikované obchodným partnerom aj prostredníctvom listu, ktorý musí byť podpísaný každým obchodným partnerom.

V žiadnom prípade nie je akceptovateľná korupcia alebo akákoľvek forma úplatkov pri realizácii akéhokoľvek obchodného vzťahu s IKEA.

Jednoznačné obojstranné potvrdenie tohto dôležitého dokumentu je ďalším dôkazom nášho transparentného fungovania na trhu drevoobrábacích a nábytkárskych strojov a zariadení.

Napíšte nám

telefonickyemailom