42

Prečo cena dreva tak drasticky stúpa

a stavba Vášho domu alebo zákazky pre Vášho zákazníka sa zvýšila o desiatky percent?

 

Drevo – obnoviteľný zdroj?
Lesy pokrývajú asi 31 % zemského povrchu, pričom toto číslo sa líši pre jednotlivé svetadiely. Dôvodom sú napríklad vyššie teploty, ktoré sú pre drevo problémom. Preto je lesné hospodárstvo významnou časťou ekonomiky najmä v krajinách s miernym podnebným pásmom. Z 31% lesov je okolo 18% zákonom chránených, 37% nedostupných alebo pre ekonomiku nevýhodných. Na dodávky dreva preto ostáva asi len polovica z celej plochy lesov na zemi.

Lesy

Drevo nám slúži najmä ako zdroj energie, na výrobu nábytku či na výstavbu. Využitie dreva sa v súčasnosti líši podľa vyspelosti krajín. Kým v rozvojových krajinách sa drevo viac spaľuje ako palivo, v rozvinutých sa spotreba dreva odzrkadľuje vo forme priemyselných výrobkov z dreva.
Jedným z najväčších omylov environmentálnej filozofie Európy je, že drevo je obnoviteľný zdroj energie. Celosvetovo je ročne zničených bez obnovenia 67 690 km2 lesa, čo je viac ako rozloha celej Slovenskej republiky. Umelé zalesňovanie človekom je síce pozitívny skutok, avšak ľudským vysádzaním zďaleka nevzniká plnohodnotný les. Pokiaľ lesníci vysadia rovnaký objem dreva, ako vyťažia, les ťažbou trpí: napríklad vyjazdenými zvážnicami po ťažkých mechanizmoch, hlukom, znečistením a celkovo neustálou prítomnosťou človeka. Okrem toho sú lesy často sadené nahusto, kvôli čomu sa nerozvinie ani prízemná vegetácia alebo sa stráca naturálna súťaživosť stromov, vďaka ktorej sú stabilnejšie a odolnejšie voči kalamitám. Odumreté drevo navyše slúži ako výživa pre ďalšie generácie stromov, či ako domov pre mnohé živočíchy a organizmy.

Drevo

 

Dôvod číslo 1: Vývoz dreva do Číny
Čína je v rebríčku rozlohy lesných plôch na zemi na 5. mieste. Prečo jej import ďaleko prevyšuje jej export? Dôvodom je nekvalitné drevo. Čína je totiž krajina s najväčším znečistením na celej zemi. Rozlohou lesov je síce na piatom mieste, ale v preklopení na finančné vyjadrenie hodnoty jej dreva klesne hlboko. V súčasnej dobe skupuje drevo z celej Európy. Vývoz dreva z Európy do Číny stúpol medziročne až o 815%! Čína nepozerá ani na kvalitu dreva, ich jedinou podmienkou je, aby boli dovážené kontajnery plné. Veľkým vývozcom je pre nich napríklad Česká republika, ktorá má dostatok dreva z obdobia lykožrútovej kalamity. Drevo dokážu kúpiť až o 15% drahšie ako by zaň zaplatilo napríklad Nemecko alebo Rakúsko. Čína jednoducho potrebuje náhradu za výpadok z USA kvôli obchodnej vojne. K tej došlo Trumpovým zavedením ciel.

Vyvoz Nespracovaneho Dreva Z Cr Do Ciny Vyvoj

Vývoz dreva do Číny z ČR (v miliónoch korún)

 

Dôvod číslo 2: Obchodná vojna USA
Okrem Číny USA za prezidentovania Donalda Trumpa uvalila clo aj na ďalšie krajiny. Jednou z nich je Kanada. Konkrétne ide o antidumpingové clo (Pozn. clo zavedené ako odvetné opatrenie) na dovoz mäkkého stavebného dreva z Kanady v roku 2017. Americká strana tvrdí, že kanadské provincie predávali drevo za nízke podpriemerné ceny. Kanada tieto tvrdenia odmieta. Z tohto dôvodu neuveriteľné vzrástol vývoz dreva z Európy do USA. Za rok 2020 sme do USA vyviezli viac ako 3,5 milióna m3 dreva. Odbyt z Európy do USA a Číny je po finančnej stránke bohužiaľ lukratívnejší a pre európsky trh ostáva čoraz menej a menej.

Trump

Dôvod číslo 3: Zákaz vývozu dreva z Ruska
Ruský prezident Putin chystá od 1. januára 2022 absolútny zákaz vývozu nespracovaného dreva z územia Ruskej federácie. Už od januára 2021 sa však postupne export z Ruska znižuje. Taktiež zavádza prísnejšie kontroly na prepravu, spracovanie a skladovanie dreva. Chce tak stopnúť nenásytný výrub stromov. Obrovská ťažba dreva, častokrát „na čierno“ a zároveň chabé zalesňovanie ruka v ruke s korupciou sú problémami Ruska celé desaťročia.

Putin

 

Všetky tieto dôvody rastu cien za drevo spolu súvisia. Dreva je na domácom trhu kvôli obrovskému vývozu čoraz menej, dopyt po ňom stúpa a s ním stúpa aj jeho cena. Len od začiatku roka 2021 stúpla cena dreva o 40% a piliari nedokážu jeho hodnotu stanoviť ani na obdobie niekoľkých týždňov dopredu. Američania, Číňania a mnohí ďalší odčerpávajú zásoby slovenským firmám.
Ak sa tento trend nezastaví, hrozí likvidácia mnohých malých slovenských píl, ktoré sa k drevu dostávajú čoraz ťažšie a nedokážu spĺňať podmienky uzavretých zmlúv a kontraktov so zákazníkmi.

 

 

 

Zdroje:
Časopis INDEX 07/2021
Bencont weekly report ročník 2021/ 6
https://ippr.sk/s/215-odlesnovanie-deforestacia-pralesy-na-pokraji-priciny-a-dosledky
Drevársky magazín 7-8/2021
https://biomasaker.wolf.sk/files/BIOMASAKER_sumar_SK.pdf
https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/cina-skupuje-ceske-drivi-dobre-plati-a-nehledi-na-kvalitu-1361007
https://www.hlavnydennik.sk/2020/10/01/putin-prijme-zakon-na-aky-cakame-u-nas-uz-roky-zakaze-vyvoz-dreva-z-ruska/
Obrázková príloha zdroj: web

 

 

Daniela Hucíková

Napíšte nám

telefonickyemailom