Video

Naše stroje pomáhajú v regióne Kežmarok

Na základe Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok sme dodávali naše stroje Robland a olepovačku HolzHer do Stredného odborného učilišťa v Kežmarku.

Citujeme z Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok:

Dlhodobo vysoká nezamestnanosť v okrese Kežmarok bola spôsobená špecifickými
okresnými faktormi a dopadmi minulej centrálnej hospodárskej politiky a sociálnej
politiky, inštitucionálnych nastavení a vývoja na globálnych a lokálnych trhoch. Medzi
špecifické okresné faktory patrí hlavne nedostatočne rozvinutá infraštruktúra […]

Mini seriál Využitie HOLZHER EVOLUTION 7405 opracovanie dverí

Mini seriál Využitie HOLZHER EVOLUTION 7405 drobné diely

‹ Prev page1 ... 3 4 5 6 7 ... 16 Next page ›