GRECON Nemecko – výkonné a presné zariadenia na dĺžkové nadpájanie

www.weinig.com

Linky na dĺžkové nadpájanie Grecon – najrýchlejšia cesta k vyššiemu zhodnoteniu dreva

Už 30 rokov je v tejto oblasti jednotkou na svetovom trhu. Technológie Grecon sú nastavené na najvyššiu presnosť, to znamená najnižšie nadmiery, straty na dreve a prevádzkové náklady. Pokrýva oblasti výroby nábytkových polotovarov, špárovky, okenných hranolov a lepených nosníkov.