Kompaktné zariadenia

Dĺžkové nadpájanie minicinkovým spojom je najstabilnejší spôsob spájania dreva. WEINIG je v tejto oblasti svetovou jednotkou aj v oblasti výroby BSH, BSP, CLT, stenových hranolov, KVH, Duo-Trio nosníkov a ďalších produktov. Kompaktné stroje frézujú spoj na každom kuse jednotlivo.

Technické údaje:
Modely PowerJoint
Posuv do 70 m/min*
Kompaktná konštrukcia
Lisovacie sily 20, 30 alebo 40 t*
Od 3,5 – 15 spojov/min výkonu*
Výroba nekonečnej lamely

* v závislosti na modeli stroja


Chcem vedieť viac

telefonickyemailom