CLT – Tematické dni

Pozvánka

 

CLT-Anzeige_Weinig_Grecon

 

Vážené dámy a páni, kolegovia z branže,

Dopyt po výrobných zariadeniach pre produkciu CLT – Cross Laminated Timber je obrovský, a to nielen na trhoch so sídlom v strednej Európe, ale aj na celom svete.

Potreba flexibilnej, efektívnej a tiež malej veľkosti šarže sa vyvinula z pôvodných požiadaviek na štandardné výrobky. Weinig riešil tento problém a medzitým bol schopný dokončiť prvé objednávky systémov na kľúč. Účinnosť predaných výrobných technológii BSP (CLT) sa pohybuje od 30 000 m³ do 150 000 m³ ročne. Je potešiteľné, že tieto objednávky nie sú určené iba pre stredoeurópsky trh, ale aj pre najodľahlejšie oblasti Oceánie. Pri všetkých týchto dodaných zariadeniach sa od začiatku presadzovalo Weinigove riešenie spočívajúce v šírkovom lepení jednovrstevných platní pre dosiahnutie maximálnej využiteľnosti zariadenia.

Vďaka svojej rozmanitosti strojov v každej výkonnostnej triede ponúka Weinig riešenia pre zákaznícky orientované, flexibilné, efektívne a v budúcnosti rozšíriteľné riešenia. Toto je ďalej podporené nadradenou kontrolou počítačového riadenia “WEINIG Control Suite” vyvinutou samotným Weinig-om.

Na podujatí, ktoré sa uskutoční 4. a 5. novembra v nemeckom Alfelde a na ktoré vás touto cestou srdečne pozývame, sa návštevníkom ukážu všetky dôležité komponenty flexibilných a vysokovýkonných systémových riešení pre výrobné závody CLT. Napríklad v rámci krátkych impulzných prednášok o technológiách skupiny Weinig a vzrušujúcich prednášok našich hostí napríklad o CLT – od výskumu po aplikáciu od Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Gerharda Schickhofera dostanete zaujímavé informácie o tejto trendovej téme.

Dávame vám preto do pozornosti tento dátum a podujatie „CLT – tematické dni“, ktoré sa uskutočnia 4 – 5.11.2019 vo firme WEINIG-GRECON v nemeckom Alfelde.

V pondelok 4. novembra 2019 sa medzinárodný deň uskutoční pre všetkých z celého sveta  v anglickom jazyku, v utorok 5. novembra 2019 sa podujatie usporiada pre návštevníkov z nemecky hovoriacich krajín.

Tešíme sa na stretnutie s vami a bližšie informácie a prihlášky na podujatie vám poskytne:

Samuel Faško     0903 554 200    samo@kral-zilina.sk

 

Napíšte nám

telefonickyemailom