3.09.2015
|

Elegantný LASER verzus HORÚCI VZDUCH – iný pohľad

V Drevárskom magazíne 7-8/2015 vyšiel reklamný článok o technológii airTec. Dovolíme si čitateľom
podať iný obraz o „horúcom vzduchu“ (Hot-air-system). Keď navštívite stránku www.schugoma.de,
s prekvapením zistíte, že je to celé ináč.

Vychádza v Drevárskom magazíne 9/2015

Autor: Ing. Pavol Král
KRÁL s.r.o., Žilina
Kontakt: pavol@kral-zilina.sk
Foto: archív HOLZ-HER

Systém Schugoma
Nahriatie funkčnej vrstvy laserovej hrany sa uskutočňuje horúcim vzduchom, ktorý má patentovaný nemecká spoločnosť Schugoma pod názvom Kanten King. Podľa jej riaditeľa Christofa Schulteho-Göbela firma Schugoma dodáva tento systém takmer všetkým výrobcom olepovačiek hrán, alebo ho vyrábajú v licencii. Výrobcovia olepovačiek ponúkajú tento systém pod svojim názvom, ako je napr. airTec, airForce, airMotion alebo airJet systém vo firme HOLZ-HER. Všetky tieto systémy pracujú na rovnakom princípe a vyznačujú sa technickými parametrami, ktoré súenergeticky náročnejšie ako laserové systémy. Energetická náročnosť sa prejavuje najmä vyššou spotrebou zohriateho stlačeného vzduchu potrebného na aktiváciu funkčnej vrstvy laserovej hrany, v priemere je to 900–1500 l/min.
Spotreba elektrickej energie je na úrovni do 11,0 kW, ktorá je závislá na výške olepovaného dielca, type olepovanej laserovej hrany a rýchlosti posuvu dielca. Systém Schugoma, t.j. systém horúceho stlačeného vzduchu, vytvára pri aktívnej činnosti nahrievacieho agregátu hluk, ktorý dosahuje 88 až 100 dB. Počas práce systému vznikajú aj straty na energiách spojené s medzerami medzi dielcami. Ak chce výrobca kontinuálne pracovať, musí byť systém stále nahriaty, pretože neumožňuje aktiváciu a deaktiváciu medzi jednotlivými dielcami, ako je to
napríklad pri diódových a laserových systémoch. Ak je systém aktívny, potrebuje dodávať stlačený vzduch, čo znamená vyššie energetické nároky a náklady.Veľmi dôležitý údaj je, že držiteľ patentu Schugoma ponúka aj dodatočné inštalovanie „horúceho vzduchu“ na všetky
typy olepovačiek. Musíte vždy počítať s investíciou približne 40 000 € a všetkými vlastnosťami „horúceho vzduchu“. Stlačený vzduch je najdrahšie médium v prevádzke. Podľa spoločnosti Festo cena 1Nm3 stlačeného vzduchu je 2,5 eurocenta (viď tabuľka č. 1 v texte pdf).

TABULKA_1
Text na stiahnutie v pdf – klikni sem: DM_9-2015_Technologie_Kral

NIR systém
Technologická odpoveď na „horúci vzduch“ prišla od firiem HOLZ-HER GmbH a IMA Klessmann GmbH Nemecko. HOLZHER predstavil v roku 2012 NIR systém (www.holzher-nullfuge.de) v cenovej úrovni cca. 30 000 € a rôznymi výhodami (viď tabuľka č. 1).
Čo je NIR systém? (NIR = near infrared radiation = žiarenie blízke infračervenému) NIR modul aktivuje funkčnú vrstvu laserových hrán, či už koextrudovaných, postkoextrudovaných alebo s nanesenou funkčnou vrstvou cez svetelné diódy, ktorých žiarenie sa pohybuje vo vlnovej dĺžke lasera. Znamená to, že v momente prechodu hrany cez aktivačný agregát s označením Ltronic, sa aktivujú svetelné diódy, ktoré nahrievajú vrstvu hrany, ktorá je následne pritlačená k dielcu a vytvorí spojenie s nulovou lepenou škárou. Vlnová frekvencia sa blíži k frekvencii diódového lasera. NIR modul v Ltronic agregáte elektronicky riadi aktiváciu diód a pracuje len vtedy, pokiaľ sa v agregáte nachádza hrana a je okamžite po zapnutí plne k dispozícii pre prácu stroja. Navyše technológiu Ltronic dodáva spoločnosť HOLZ-HER vždy v kombinácii s technológiou tenkostenného nanesenia vrstvy lepidla na hranu s názvom Glu Jet. Glu Jet nanášací agregát je dodávaný ako výmenná stanica za Ltronic, pričom výmena agregátov trvá do dvoch minút. Táto technológia je prvým krokom k dosiahnutiu opticky nulovej lepidlovej škáry pri použití PUR lepidla. PUR lepidlo je nanášané na hranu v tenšej vrstve ako klasické EVA lepidlo, je vysoko odolné proti vode a teplu a je rovnako odolné aj proti chemikáliám. PUR lepidlo je dodávané aj napr. v bielom farebnom odtieni, čo umožňuje v spojení s nanesením tenkého filmu lepidla na hranu dosiahnuť tzv. optickú nulovú škáru bez využitia laserovej hrany.
Doppelpack_HH
Glu Jet hybrid technology s nanesením tenkého filmu lepidla vám prináša:

  • *doba nahriatia systému len 3,5 min.
  • *nízka spotreba energie
  • *možnosť využívať PUR lepidlo vo forme patrónov alebo granulátu bez použitia prídavnej špeciálnej vaničky na PUR lepidlo
  • *možnosť rýchlej zmeny farby lepidla
  • *optická nulová škára s PUR lepidlom = alternatíva k laserovým hranám
  • *nedostižná flexibilita s hybridnou technológiou

HOLZ-HER pracuje s PUR lepidlami pre dosiahnutie optickej lepenej škáry v štandarde – žiadne „špeciálne riešenia“ Za účelom vysoko flexibilnej stránky výroby sú stroje Lumina 15-kovej rady vybavené presnými agregátmi pre možnosť zmeny tvaru opracovania na frézovacích, tvarovacích a cidlinových agregátoch vo forme multifunkčného paketu.

Multifunktion_Bearbeitung_HH
Dôležitým prvkom výbavy strojov HOLZHER vybavených Ltronic systémom je aj tzv. knižnica laserových hrán, v ktorej sú uložené všetky potrebné dáta pre presné automatické nastavenie parametrov stroja.

Systém IMALUX
IMA v roku 2015 predstavila systém IMALUX ( www.ima-handwerk.de). IMALUX je laserový systém v cenovej úrovni 60 000 € so všetkými výhodami lasera (viď tabuľka č. 1).

Tu by sme ukončili iný pohľad na „horúci vzduch“ jednoduchým konštatovaním: Život vytvára vždy protiváhu a dnes stačí otvoriť internet alebo jednoducho nám zavolať. My vás pozývame na testovanie vášho materiálu a nášho lasera NIR a Glu Jet do závodu HOLZ-HER,ktorý je vzdialený len 3 hodiny cesty autom z Bratislavy. Tí, ktorí tam boli, sa presvedčili, že svetový trend v technológiách olepovania pre malé a stredné podniky dnes udáva HOLZ-HER a pre priemyselné podniky IMA.
V tomto článku nebudeme ďalej porovnávať priemyselné systémy laserového olepovania IMA, ktoré sú v cenovej úrovni nad 120 000 € a majú viaceré iné technické a technologické vlastnosti.
Záver
Budúcnosť lepenej škáry na nábytkových dielcoch teda nie je podľa nás v horúcom vzduchu, ale v laserových systémoch, ktoré sú dnes dostupné aj malým a stredným firmám vďaka modernej LED technológii.
Pozývame vás na medzinárodný veľtrh pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel WOOD-TEC Brno v dňoch 20. – 23. 10. 2015 v Brne, kde bude stroj HOLZ-HER LUMINA s jednotkou NIR a Glu Jet vystavovaný.
Dvakrát meraj a raz strihaj!

Napíšte nám

telefonickyemailom