4.02.2015
|

NAPÍSALI O NÁS

Etické podnikanie – transparentná konkurencia

(prebraté z Drevárskeho magazínu 1-2/2015)

Deformácie v podnikateľskom prostredí trápia aj drevospracujúci priemysel. Na svojom Valnom zhromaždení Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. a 29. novembra 2014 vo Vysokých Tatrách, sa tejto otázke delegáti venovali vo zvýšenej miere.

Aj preto si na svoje výročné rokovanie pozvali popredného predstaviteľa iniciatívy Slovak Compliance Circle (SCC), ktorá si postavila za cieľ upozorňovať na nebezpečenstvá, ktoré deformovaním podnikateľského prostredia ohrozujú samotnú podstatu podnikania. Pred rokovaním Valného zhromaždenia predstavil iniciatívu proti korupcii v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky v prednáške „Etické správanie v podnikaní“ Ján Vittek, predseda predstavenstva asociácie Slovak Compliance Circle (SCC) a šéf oddelenia podnikateľskej etiky v Tatrabanke. Ocenil aj skutočnosť, že medzi prvých, zakladajúcich členov asociácie patrí jedna členská spoločnosť ZSD SR, firma KRÁL, s.r.o. zo Žiliny. Zdôraznil, že úlohou SCC je komunikovať problematiku korupčného správania smerom k verejnosti a poukazovať na pozitívne príklady pre etické správanie sa firiem v podnikateľskom prostredí. Vyjadril presvedčenie, že aj vďaka otvorenosti komunikácie a odhodlaniu ZSD SR (Etický kódex člena ZSD SR a pod.) sa podarí pozitívne ovplyvniť znižovanie miery korupcie v podnikaní na Slovensku. Táto téma sa viac či menej odzrkadlila aj v správach predsedov jednotlivých sekcií ZSD SR, pretože členské spoločnosti sa počas roka stretli práve so symptómami deformovaného podnikateľského prostredia, ktoré znevýhodňuje tých, čo chcú priamo a otvorene podnikať, či súťažiť o verejné objednávky.

Autor: PhDr. Peter Zemaník, Generálny sekretár ZSD SR

Napíšte nám

telefonickyemailom