KÓDEX

 

Cieľ spoločnosti

Chceme rozvíjať a posilňovať obchodnú pozíciu na slovenskom trhu, kde už dnes zastávame vedúce postavenie v dodávkach strojov a zariadení pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel.

Našim cieľom je uplatňovať aktívny prístup k servisným službám, ktorý chráni zákazníka pred stratami z možných výpadkov výroby.

 

Účely spoločnosti

Poskytujeme pokrokové a efektívne riešenia pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel. Našim zákazníkom dodávame stroje a technologické linky, ktoré im umožnia presadiť sa v konkurencii na svetových trhoch.

Pomáhame zavádzať automatizáciu a mechanizáciu výrobných procesov v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle.

Dodávame dlhodobú perspektívu a možnosť sebarealizácie našim pracovníkom.

 

Etika obchodov spoločnosti

Spoločnosť Král s.r.o., Žilina odmieta obchody, ktoré by sa mohli charakterom týkať zbraní, drog a produktov, ktoré škodia životnému prostrediu. Spoločnosť odmieta všetky prístupy k obchodom a ponuky, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Vzťah spoločnosti s konkurenciou

V styku s konkurenčnými spoločnosťami vystupuje vždy korektne, dodržuje pravidlá hospodárskej súťaže a riadi sa zásadami obchodnej etiky. Vzájomné rozpory rieši dohodou. Spoločnosť sa nevyjadruje negatívne o inej spoločnosti, ani nepoužíva prostriedky a argumentácie, ktoré by menovite a konkrétne ohrozovali dobré meno spoločnosti.


Pre viac informácií volajte
bezplatnú linku 0800 121 211
alebo píšte na info@kral-zilina.sk

Chcem viac informácií

  • Ima
  • Robland
  • Logo Ump