Cena Guľatiny

Koľko má stáť guľatina alebo rezivo?

 

Pracujem v drevárskom a nábytkárskom priemysle 34 rokov. Najväčší problém vždy bola cena a množstvo guľatiny, z ktorej sa vyrába rezivo, KVH, BSH a ďalšie produkty ako brikety, pelety, štiepka…

 

Guľatina buď bola, alebo nebola v dostatočnom množstve a bola vždy drahá. Lepšie povedané, jej cena sa výrazne odlišuje od ceny guľatiny na stredoeurópskom trhu. Tak, ako pri väčšine tovarov v tržnom hospodárstve, jej cenu určuje trh. Cenu koncových výrobkov z guľatiny, ako napr. rezivo, KVH, BSH, tiež určuje trh. Čím efektívnejšie viem ten ktorý výrobok vyrobiť, myslím tým na vyspelú technológiu, tým väčší mám manipulačný priestor v nákupe vstupných surovín.

 

To je fajn, ale ako sa tie ceny včas dozviem?

Máme dve možnosti. Buď budeme vyvíjať a konštruovať nové koleso, alebo sa poobzeráme po krajinách, kde to koleso už dlhodobo a úspešne používajú.

Napríklad v Rakúsku používajú indexáciu cien výrobkov. Ceny guľatiny, reziva, BSH, KVH sú na týždennej bázę zverejňované a ukazujú nám budúci trend vývoja cien. Podľa mojich informácii to v Rakúsku funguje tak, že uznávaná inštitúcia, v tomto prípade týždenník Holzkurier, dostáva od účastníkov trhu ceny za posledné uzavreté obchody. Tieto sú zobrazené v grafoch s určitým oneskorením, ale pre trh sú to veľmi cenné informácie.

Rezivo

Guľatina

Index cien reziva (červená) a guľatiny (modrá) Rakúsko 4/2023

 

Piliny

štiepka

Index cien štiepky (červená) a pilín (modrá) Rakúsko 4/2023

 

Takže netreba nič vymýšľať a vyvíjať, pripravovať granty za milióny EUR. Stačí si sadnúť do auta a stretnúť sa napríklad s kolegami z Holzkurier. Zistiť, na akom presnom princípe to funguje, ako tento „Preisindex“ (z nem. index cien) funguje v Rakúsku, ako ho akceptujú subjekty na trhu, aké sú s ním skúsenosti… a náš trh s drevárskymi komoditami môže fungovať oveľa efektívnejšie.

 

No a kto na Slovensku by sa tejto iniciatívy mal ujať?

Predovšetkým tí, ktorí majú o takýto systém záujem. Napr. Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR). Niekoľkokrát v minulosti som tento systém kolegom vo Zväze predstavil, avšak bez ich ďalšieho záujmu sa tejto problematike venovať.

 

Ja sústreďujem svoju prácu na technológie pre drevársky a nábytkársky priemysel, ktoré dnes ako viceprezident v ZSD SR zastupujem.

 

 

S úctou

Pavol Král,
spolumajiteľ a konateľ firmy Král, s. r. o. Žilina

Napíšte nám

telefonickyemailom