3.09.2014
|

Nové normy v SR

(Článok prebratý z www.drevmag.com)

Najnovšie STN vydané tlačou a v elektronickej podobe oznamujú vo Vestníku ÚNMS SR každý mesiac. Novým normám oznámeným k 1. septembru 2014 by mali venovať pozornosť aj firmy v odvetví drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu.

Z uverejneného prehľadu vyberáme:

STN EN 16 485 (49 0040) – Guľatina a rezivo. Environmentálne vyhlásenie výrobkov. Pravidlá pre skupinu výrobkov z dreva a na báze dreva určené pre používanie v stavebníctve. (EN 16485:2014)

STN EN 16 449 (49 0109) – Drevo a výrobky z dreva. Výpočet sekvestrácie atmosférického oxidu uhličitého. (EN 16449:2014)

STN 73 2044 (73 2044) – Dynamické skúšky stavebných konštrukcií.

Nové normy uverejnené vo Vestníku 08/2014 sú zamerané aj na bezpečnosť hračiek:

STN EN 71-1+A3 (94 3094) – Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti (EN 71-1: 2011 + A3: 2014)

STN EN 71-2+ A1 (94 3094) – Bezpečnosť hračiek. Časť 2: Horľavosť (EN 71-2: 2011 + A1: 2014)

STN EN 71-7 (94 3094) – Bezpečnosť hračiek . Časť 7: Farby na nanášanie prstom. Požiadavky a skúšobné metódy. (EN 71-7: 2014)

Normy zamerané na aplikáciu a používanie lepidiel:

STN EN 28510-1 (66 8532) – Lepidlá. Skúška odlupovania lepeného spoja skúšobného telesa z ohybného a tuhého adherendu. Časť 1: Odlupovanie pod uhlom 90°. (EN 28510 -1: 2014)

Pri tvorbe interiéru a realizácií interiérového vybavenia normy predpisujú:

TNI CLC/TR 50417 (36 1055) – Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Vysvetlenie týkajúce sa súboru európskych noriem EN 60335 (CLC/ TR 50417: 2014)

STN EN 61591/A11 (36 1075) – Elektrické sporákové a iné odsávače pár pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností. Zmena A 11. (EN 61591: 1997/ A 11: 2014). Táto norma je uvedená v časti Zmeny STN.

V prehľade noriem na september 2014 je uvedených 89 nových STN, zmeny STN – 3, opravy STN – 4.

Napíšte nám

telefonickyemailom