Oznam

Informácia pre ochodných partnerov

Pořadatel mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC, společnost Veletrhy Brno, a.s., zveřejnil na svých webových stránkách informaci o zrušení letošního ročníku, naplánovaného na termín 28.10. – 1.11.2019. Pořadatel zároveň oznámil přesunutí termínu veletrhu na listopad 2020.
V oznámení mj. uvádí: Cílem přesunu je zajistit, aby WOOD-TEC nadále plnil roli reprezentativní česko-slovenské a středoevropské přehlídky technologií pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl a aby zůstala zachována účast vystavovatelů ve stejném nebo větším rozsahu jako v minulých ročnících.
Dřevařský magazín již několik let poukazuje na negativní vývoj veletrhu z hlediska počtu vystavovatelů a návštěvníků, za kterým stojí především změny v oblasti výstavnictví v rámci celé Evropy. Na tyto změny ale organizátoři nedokázali adekvátně a včas zareagovat.
Situace se zkomplikovala na jaře letošního roku, kdy hlavní vystavovatelé veletrhu WOOD-TEC založili Svaz výrobců a dovozců dřevoobráběcích strojů a zařízení, z.s. (SVDDSZ). Jeho cílem bylo přesvědčit BVV o nutnosti změn v koncepci veletrhu a vyjednat přijatelné podmínky pro účast vystavovatelů adekvátní současné reálné situaci na trhu, aby se zastavil klesající trend veletrhu. Ani po několika měsících jednání ale nedošlo k vzájemné shodě na způsobu řešení dané situace, proto se vystavovatelé sdružení ve SVDDSZ rozhodli letošního veletrhu nezúčastnit.
Na základě této skutečnosti organizátor dospěl k názoru, že za těchto podmínek by veletrh nereprezentoval průřezově celý obor v rámci stanovené nomenklatury veletrhu a nepředstavoval reprezentativní oborovou platformu. Proto se po dohodě s oborovými svazy rozhodl přesunout 16. ročník veletrhu WOOD-TEC na příští rok a zároveň obnovit jednání, jejichž výsledkem by mělo být zachování WOOD-TECu jako reprezentativního veletrhu na evropské úrovni pro Českou a Slovenskou republiku a region střední Evropy.

Napíšte nám

telefonickyemailom