Web Blog Sušiarne Katres

Pásová sušiareň Katres – aplikácie

Nie iba rezivo a prírezy sa dajú sušiť v komorách. Aj pre sypké materiály existujú sušiarne. Pre aké aplikácie sú určené?

 

Sušenie sypkých materiálov v súčasnej dobe naberá na význame. Suchého materiálu z výroby je nedostatok, preto sa do hry stále viac dostáva mokrý materiál – pilina/štiepka. Tento materiál treba dostať na technologickú vlhkosť sušením. Vo výrobe peliet, brikiet alebo iných výrobkov zo sypkého materiálu sú viac známe bubnové sušiarne. Tieto na ohrev používajú spaliny zo špeciálneho kotla na biomasu. Rotáciou bubna sa piliny presúvajú kanálmi bubna na jeho koniec. Tento proces je charakterizovaný síce nízkymi obstarávacími nákladmi, ale zároveň väčším rizikom vzplanutia materiálu v bubne a výsledný produkt je vďaka vysokým teplotám sušiaceho prostredia tmavý.

Pásové sušiarne pracujú na inom princípe. Podobne, ako u klasických komorách na rezivo, je sušiaci vzduch ohrievaný tepelnými registrami s vodou teploty 90 °C. Sušiace prostredie je teda oproti bubnu výrazne jemnejšie a pri týchto teplotách nedochádza k tmavnutiu materiálu. Pilina alebo štiepka sa na vstupe do komory rozprestrie na perforovaný pás, ktorý sa tiahne cez celú dĺžku komory a posúva materiál cez komoru na jej koniec. Sušiaci vzduch poháňaný ventilátormi odoberá vlhkosť z koberca. Počas pohybu dochádza miešacím zariadením k premiešaniu sušeného materiálu, čím sa zabezpečí rovnomerné presušenie.

Tento spôsob sušenia je ideálny pre firmy, ktoré majú z iného technologického procesu zvyškové teplo – napr. bioplynové elektrárne, kogeneračné jednotky a pod. Toto teplo býva často nevyužité. Prípadne je to vhodný spôsob tam, kde treba sušiť jemne, teplotami pod 80 °C.

Kapacitne má zmysel uvažovať o sušení cca. 1 t/hod a viac. Bežný užívateľ je výrobca peliet alebo brikiet. Hlavne u peliet je biela peleta s nižším obsahom popola viacej hodnotená. Ďalšie aplikácie sú možné v elektrárňach a teplárňach spaľujúcich biomasu – štiepku. Pri tomto procese často vzniká odpadové teplo, ktoré nemá využitie. Je ale veľký rozdiel kúriť suchou a vlhkou štiepkou. Pri spaľovaní vlhkej štiepky sa časť energie spotrebuje na odparenie vody. Suchá štiepka pozitívne mení proces horenia a jeho vplyv na výrobnú technológiu.

 

Ak Vás táto téma zaujala, a chcete vedieť viac, kontaktujte nás tu.

Napíšte nám

telefonickyemailom