23

PRIDANÁ HODNOTA BRIKETOVANIA

Ak spracovávame a zhodnocujeme odpadové materiály, ktoré vznikajú vo výrobnom procese, neprofituje z toho iba naše životné prostredie. S briketovacími lismi RUF môžete lisovať do kvalitných brikiet kovové, hliníkové a drevné triesky ako aj brúsny kal, biomasu a mnohé ďalšie odpadové materiály: a to je ideálna alternatíva efektívneho využitia odpadového materiálu nahromadeného pri výrobe.

Vymenujme si niekoľko výhod zaradenia briketovacieho listu do Vašej výroby:
• Redukcia objemu pomocou briketovania
• Šetrí čas, miesto a náklady potrebné pri zaobchádzaní s odpadom, jeho skladovaním a transportom
• Vyšší výnos z predaja brikiet
• Nižšie náklady na likvidáciu
• Nižšie náklady na personál
• Definované kvality
• Čistota na pracovisku
• Briketovanie ako udržateľná a životnému prostrediu prospešná
• a mnohé ďalšie

BRIKETOVACIE LISY RUF: MAXIMÁLNE VÝHODY. MINIMÁLNA NÁMAHA.

Ruf Spaenepresse Briketts

Vyťažte výhody z odpadového materiálu Vašej výroby na maximum. S briketovacím lisom RUF prispôsobeným priamo Vašim požiadavkám bude námaha z Vašej strany minimálna:
• Jednoduchá montáž podľa systému Plug&Press
• Výroba šetriaca energiu
• Nízke opotrebovanie
• Nízka poruchovosť
• Možná plno automatizovanej 24-hodinovej prevádzky
• Možná okamžitá a priama integrácia do existujúceho výrobného procesu
• Kompaktný dizajn
• Nízke hodnoty elektrického napojenia súvisiace s briketovacím procesom
• Rýchla návratnosť počiatočných nákladov

 

Výrobca briketovacích lisov RUF poskytuje kompletné služby pre briketovanie. Spoločnosť Král Žilina ako jeho výhradný predajca na slovenskom trhu Vám rada pomôže s plánovaním, zaradením do výroby, montážou a údržbou. Využite naše bezplatné poradenstvo a vypracovanie cenovej ponuky a presvedčte sa sami o kvalite a rentabilite briketovacích lisov RUF.

 

Tešíme sa na Vás dopyt!

Král, s. r. o. // Predmestská 83 // 010 01 Žilina
www.kral-zilina.sk // info@kral-zilina.sk // +421 41 724 1152 // +421 901 750755

Napíšte nám

telefonickyemailom