20.06.2014
|

Ako vyrobiť nábytkovú zostavu do 30 minút od nákresu v kancelárii?

Deň nábytkárskych technológií v praxi sa uskutočnil dňa 19. júna 2014 v Bratislave.

Vďaka pánovi Petrovi Tomkovi, majiteľovi a šéfovi firmy Nábytkové stolárstvo TOMKO v Bratislave, ktorý nám umožnil prístup do svojej výrobnej prevádzky, sme Vám ponúkli jedinečnú možnosť vidieť najnovšie technológie NAŽIVO.
Túto príležitosť využilo okolo 20 zástupcov slovenských nábytkárskych firiem, s ktorými sme individuálne konzultovali riešenia optimalizácie ich prevádzok. Zároveň mali všetci možnosť osobne skonzultovať názor na nami dodávané technológie s pánom Tomkom a pravdaže s obsluhou strojov.

Videli sme
Sofwarová príprava výroby v kancelárii: návrh a nakreslenie nábytkovej zostavy v softwari Cabinet Control, následne vytvorenie kusovníka materiálu s importom dát do optimalizačného softwaru OptiBase.
Po optimalizácii formátovanie materiálu na nárezovom centre HOLZ HER CUT 6110. Nalepenie identifikačných štítkov s informáciami pre ďalšie opracovanie.
Opracovanie dielcov – vŕtanie, frézovanie a drážkovanie na CNC obrábacom centre HOLZ HER EASY MASTER, do ktorého sa importujú data z kresliaceho softwaru Cabinet Control.
Olepovanie na olepovacom stroji HOLZ HER SPRINT 1329 ( s možnosťou rýchlej výmeny farby lepidla a používanie PUR lepidla).

Ďakujeme týmto pánovi Tomkovi za jeho ústretovosť a tešíme sa na ďalšie podnetné stretnutia s Vami.

Fotogaléria:
DSC05295     DSC05311     DSC05304     DSC05305     DSC05309     DSC05310

 

 

Napíšte nám

telefonickyemailom