4.04.2016
|

Deklarácia transparentnosti Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky

V poslednej dobe boli zverejnené nové výzvy na čerpanie európskych fondov, ktoré sa dotýkajú aj odvetia nábytkárskeho a drevárskeho priemyslu, a sú posledné tohto druhu s ukončením čerpania v roku 2020. V minulých programových obdobiach sa na Slovensku, a hlavne v našom odvetví, roztočila špirála rozkrádania EU fondov systémom zvyšovania cien strojov a služieb až do niekoľkonásobnej výšky cenníkových cien. Tak sa mnohokrát z firiem, ktoré o sebe tvrdili, že sú priateľmi dreva, stali nepriatelia dreva a transparentnosti podnikateľského prostredia.

Preto sa Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) rozhodol adresovať túto výzvu nielen všetkým členským spoločnostiam ZSD SR, ktorým ide o transparentné a spravodlivé dodržiavanie podmienok podnikania.

Vyzývame všetky spoločnosti, nielen členov ZSD SR, ktoré sa zúčastňujú obchodno-verejných súťaží, aby nad rámec povinností do projektu prikladali potvrdenia výrobcov strojov, technológií a dodávateľov služieb o dodržaní danej špecifikácie pre objednávateľov ako aj cenníkovú cenu v pôvodnom jazyku a kontaktné údaje na konkrétneho spracovateľa predkladanej ponuky.

V prípade, že súhlasíte s tým, aby sa podnikateľské prostredie na Slovensku priblížilo k pravidlám, ktoré odmietajú korupciu a klientelizmus, máte možnosť jednoduchým vyjadrením svojho súhlasu podporiť iniciatívu, ktorá vychádza aj z uznesenia Valného zhromaždenia ZSD SR z roku 2014, v ktorom sme deklarovali zásadu: „Eurofondy mimo podnikateľského prostredia!“ Bolo by podnikateľsky krátkozraké eurofondy odmietnuť ako celok, môžeme však prispieť k tomu, aby sa podnikateľské subjekty začali správať transparentne a zodpovedne.

Apelujeme však na Vládu SR, aby v záujme zvýšenia transparentnosti verejných súťaží, zapracovala prostredníctvom príslušných štátnych orgánov tieto sprísnené požiadavky do súťažných podmienok pre uchádzačov o podporu z Európskych fondov, ako aj podmienku, že spoločnosť, ktorá uvedie zavádzajúce a klamlivé údaje v žiadosti, musí v prípade neoprávneného pridelenia finančnej podpory prostriedky vrátiť.

Deklarácia_ZSDSR – stiahnuť v pdf

Napíšte nám

telefonickyemailom