43

Veľtrh WOODTEC sa v roku 2021 neuskutoční

 

Vážení priatelia z drevárskej a nábytkárskej branže,

 

na základe vyhodnotenia situácie na trhu drevospracujúcej a nábytkárskej techniky sa organizátor Veľtrh Brno po dohode so Zväzom výrobcov a dovozcov drevospracujúcich strojov a zariadení a so Zväzom výrobcov drevospracujúcich strojov a zariadení rozhodli preložiť veľtrh WOODTEC na rok 2022.

Vzhľadom k rušeniu a termínovým presunom odborových veľtrhov drevospracujúcej a nábytkárskej techniky v roku 2020/2021 musia byť termíny konania európskych výstav na novo koordinované v rámci európskeho kalendára združení európskych výrobcov drevospracujúcich strojov EUMABOIS.

O novom termíne veľtrhu Vás budeme čo najskôr informovať.

Veríme, že od budúceho roku sa budú konať veľtrhy v štandardnom režime bez zásadných obmedzení, a že budú vytvorené vhodné podmienky na trhu drevospracujúcich strojov aj pre konanie veľtrhu WOODTEC 2022.

 

Daniela Hucíková

Napíšte nám

telefonickyemailom