DIMTER LINE

Automatické optimalizačné píly a lisy na škárovku Dimter Line: Potenciál pre vyšší výkon, viac pridanej hodnoty, úspora nákladov a zisk.

Kde sa spracúva drevo, tam sa aj kráti. Často ručne. Viac ako polstoročná história vývoja automatických skracovacích píl, svetová No.1 v tejto oblasti. Zvýšte pridanú hodnotu Vašim produktom lepením. Popri pílach určujeme dimenzie aj v oblasti lepenia – škárovky, hranoly, špeciálne produkty. Aj to je Dimter Line.