27.03.2017
|

Nové Centrum recyklácie vo firme Král

Už 13 rokov vám dávame príležitosť v našom Technologickom centre testovať možnosti našich technológií ešte pred tým, ako budú zaradené do vašej výroby. Do dnešného dňa to využili stovky zákazníkov. Mnohokrát sme sa spoločne presvedčili, že zvolená výbava je správna, ale mnohokrát sme ju na základe skúšky upravili. Je to určite lepšie, ako prísť na to neskôr vo výrobe. Či už sa jednalo o opracovanie masívu, alebo v ostatnom čase stále viac rastúci nábytkári a stolári.

Súčasťou vybavenia nášho Technologického centra je odsávacie a filtračné zariadenie od firmy ELBH Slovakia a celý proces sa končí v briketovacom lise RUF. Tento ucelený systém je v podstate systémom kompletného a čistého spracovania drevnej suroviny – od dosky až po finálne produkty.

V poslednom čase narastajúci trend v oblasti recyklácie, respektíve zhodnocovania dreva, so sebou prinášal nové otázky, na ktoré sa veľmi ťažko hľadali exaktné odpovede. Preto sme v januári doplnili naše testovacie zariadenia o drvič odrezkov technologického lídra v tejto oblasti, rakúskeho výrobcu UNTHA. Drvič je zaradený do systému odsávania ELBH, ktorý takisto prešiel revitalizáciou.
Bezprašnou metódou vieme dnes zodpovedať otázky typu napríklad:

  • Je možné tento materiál drviť a potom ním kúriť?
  • Aká frakcia sa z toho dá vyrobiť?
  • Dá sa to potom briketovať?
  • Aký to bude mať výkon?
  • Ako tá briketa potom vyzerá?

Vytvorili sme teda malé Centrum recyklácie pre drevársky priemysel. Príďte sa sami presvedčiť o tom, či a akým spôsobom môžete zhodnotiť zvyšky z drevárskej výroby.

Zopár videí na inšpiráciu:

Wood shredder | high-quality shredders with a bite

https://www.youtube.com/watch?v=ucZwU3yJdSM

RUF Brikettiersysteme & Brikettierpressen – Video

https://www.youtube.com/watch?v=Fp-5gQ9uBxs

Napíšte nám

telefonickyemailom