GRECON LINE

Linky na dĺžkové nadpájanie Grecon Line: Najrýchlejšia cesta k vyššiemu zhodnoteniu dreva.

Už 30 rokov je v tejto oblasti jednotkou na svetovom trhu. Technológie Grecon Line sú nastavené na najvyššiu presnosť, to znamená najnižšie nadmiery, straty na dreve a prevádzkové náklady. Pokrýva oblasti výroby nábytkových polotovarov, škárovky, okenných hranolov a lepených nosníkov.